nurse holding a pill on a blue backgroundBireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.

Bir hemşire yardımcısı ne iş yapar?
– Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,

– Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,

– Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,

– Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,

– Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,

– Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,

– Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

Bir hemşire yardımcısı ne gibi özellikler taşımalı?
– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Tedbirli, tertipli,
– Şefkatli, sevecen,
– Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hemşire yardımcıları hastane, poliklinik,ağız ve diş sağlığı merkezleri,diyaliz merkezleri,fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, iş yeri revirleri v.b sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri esnektir gerektiğinde nöbetleri olabilir. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yüksektir.

Kamu sektörü için KPSS şartı aranmaktadır. özel sektör için herhangi bir sınav olmaksızın direk işe başlanabilir.özel sektörde kurumsal firmalarda dolgun ücretlerle iş bulma imkanı vardır. Türkiye’nin 50.000 yardımcı sağlık personeline ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde uzun yıllar iş garantisi vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Sağlık meslek liseleri ve Özel Anadolu sağlık meslek liselerinin “Hemşire Yardımcılığı” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Hemşire Yardımcılığı bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekir veya özel sektörden hizmet almak isteyenler özel kurumun belirleyeceği asgari şartlara haiz olması durumunda özel sektörden hizmet alabilirler.

Hemşire yardımcılığı meslek eğitimine başlayabilmek için;
İlköğretim okulu mezunu olmak ve mesleği yapabilecek nitelikte olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği hemşire yardımcısı hazırlamaktır.
– Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak onu iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.
nurse with medical clipboard

MESLEKTE İLERLEME
ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş  yapabilirler.İsteyen örgenciler sınava girerek bu bölümlerin fakültelerini ek puan alarak kazanabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince yapılacak staj dönemlerinde asgari ücretin üçte biri oranında ücretle çalışabilirler.

Mezun olduktan sonra ortalama 2000 tl ile 2500 tl arasında ücretlerle çalışabilirler.Ön lisans veya lisans eğitimlerine devam ederlerse mezuniyetlerinden sonra daha yüksek ücretlerle çalışma imkanı bulurlar.

Ön lisans ve lisans eğitimleri döneminde burs ve kredi alabilirler.

Hemşire Yardımcılığı Bölümünden Sınavsız Geçişle Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler
• Diyaliz
• Elektronöfizyoloji
• Evde Hasta Bakımı
• Fizyoterapi
• İlk ve Acil Yardım
• İş ve Uğraşı Terapisi
• Laborant ve Veteriner Sağlık
• Laboratuvar Teknolojisi
• Pataloji Laboratuvar Teknikleri
• Perfüzyon Teknikleri
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
• Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
• Yaşlı Bakımı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA 4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNİ TERCİH ETTİKLERİ ZAMAN EK PUAN GELECEK BÖLÜMLER:

LİSANS PROGRAMI SÜRE PUAN TÜRÜ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Yüksekokul 4 Yıl YGS-2
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksekokul 4 Yıl YGS-6
Sağlık Yönetimi Yüksekokul 4 Yıl YGS-6
Ebelik Yüksekokul 4 Yıl YGS-2
Hemşire Yardımcılığı Yüksekokul 4 Yıl YGS-2

 

Bir Yorum Gönder