Öğrenci Okul Veli Sözleşmesi

Tokalasma

Okul – veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır. Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

 • Düşüncelerini özgürce ifade etmek
 • Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak
 • Derslere cep telefonu ile girmemek
 • Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek
 • Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak
 • Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermemek; zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini karşılamak
 • Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmak
 • Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamak
 • Velisinden yazılı izin dilekçesi olmadan ve okul idaresinden izin almadan okulu terk etmemek
 • Okul idaresi tarafından kabul edilebilir önemli bir gerekçe olmadığı sürece derslerinde devamsızlık yapmamak
 • Okul idaresi tarafından verilen bilgilendirme, değerlendirme ve toplantı çağrı yazılarını velisine zamanında ulaştırmak
 • Dersin akışını bozucu, arkadaşlarının ve öğretmenin dikkatini dağıtıcı davranışlarda bulunmamak
 • Ödev, proje vb. çalışmalarını zamanında yapmak
 • Okulun Kılık-Kıyafet kurallarına ve yönetmeliklere uygun kıyafet ile kurallara uymak

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARIN

 • Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak
 • Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndermek
 • Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılmak
 • İhtiyaç duyduğunda öğrencinin ödevlerine katkı sağlamak, gerekli açıklamaları yapmak, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak
 • Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olmak.
 • Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocukla birlikte yapmak
 • Çocuğun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek
 • Çocuğun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak
 • Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek
 • Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek.
 • Eğitim ücretini zamanında ödemek

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI

 • Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
 • Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.
 • Veli ve öğrenciye yönelik istenilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında okula ulaştırılmasını istemek
 • Veli ve öğrencilerin okul personeline karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlarını istemek
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.
 • Okulda olumlu bir kültür yaratmak.
 • Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak.
 • Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak
 • Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.
 • Öğrenciler için iyi bir model olmak.
 • Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.
 • Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak
 • Okul – toplum ilişkisini geliştirmek.
 • Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek.
 • Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
 • Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.
 • Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
 • Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.
 • Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunmak.
 • Öğrencilerin güven içinde okumalarını sağlamak
 • Yüksek öğretim kurumları hakkında öğrencileri bilgilendirmek