Günümüzde küreselleşme; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda pek çok gelişmeye imkân sağlarken bir taraftan da toplumsal yaşamı tehdit eden sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde, toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, adil olma, paylaşımcı olma gibi kazanımlarımız en önemli referans kaynağımızdır.
Avisena ailesi olarak biz; geleceğimizin mimarı gençlerimize bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında onların dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmeleri görevine talibiz. Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.

Her öğrencimizin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve yine çoklar içinde özel olmayı sağlayan AVİSENA KOLEJİNİ bir yaşam merkezi olarak; her öğrencinin ayrı bir değer olduğunu kabul etmesi’’Değerlerin Eğitiminde’’ bireyin değerler alanı oluşturmasını sağlayacaktır.
Değerler eğitimi toplumun tümünü ilgilendirdiğinden çok boyutlu ele alınması gerekmektedir. Bu açıdan eğitim sistemini oluşturan tüm unsurların bu konuda duyarlılık ve bilinç kazanmalarına ihtiyaç vardır. Değişik branşlardaki gönüllü öğretmenlerimizin de öğretim programlarının uygulayıcıları olmanın yanı sıra Peygamber efendimizin ‘’mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli ahlakı en güzel olanıdır’’hadisini hayatlarına düstur edinerek öğrencilerimize değerlerimizi kazandırmada öncü rol ve görevleri de bulunmaktadır.

Bunun için görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmen ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteği ile ders içi ve ders dışında değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedirler.değerler

Bir Yorum Gönder